Konstruktor (programowanie obiektowe) – Inne języki