Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych – Inne języki