Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk – Inne języki