Księżyce planet w Układzie Słonecznym – Inne języki