Lawrence Berkeley National Laboratory – Inne języki