Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych RFSRR - Other languages