Maria z Saksonii-Altenburga (1818–1907) – Inne języki