Medal jubileuszowy „XX lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej” – Inne języki