Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych – Inne języki