Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku – Inne języki