Michał Kazimierz Radziwiłł (podkanclerzy litewski) – Inne języki