Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – Inne języki