Naczelni dowódcy brytyjskich sił zbrojnych w Ameryce – Inne języki