Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe – Inne języki