Narodowosocjalistyczny Korpus Motorowy – Inne języki