Niespecyficzne śródmiąższowe zapalenie płuc – Inne języki