Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – Inne języki