Okres predynastyczny i protodynastyczny w Egipcie – Inne języki