Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich – Inne języki