Order „Za osobiste męstwo” (Białoruś) – Inne języki