Order Aleksandra Newskiego (Związek Radziecki) – Inne języki