Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – Inne języki