Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi – Inne języki