Osiedla typu miejskiego na Białorusi – Inne języki