Oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej – Inne języki