Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Francja) – Inne języki