Partia Komunistów Republiki Mołdawii – Inne języki