Partia Ludowa – Ruch na rzecz Demokratycznej Słowacji – Inne języki