Partia Ludowo-Demokratyczna (Ukraina) – Inne języki