Partia Wolności i Sprawiedliwości (Egipt) – Inne języki