Partia polityczna na poziomie europejskim – Inne języki