Petersburski Uniwersytet Politechniczny Piotra Wielkiego – Inne języki