Pierścień z jednoznacznością rozkładu – Inne języki