Piktogramy określające rodzaj zagrożenia – Inne języki