Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego – Inne języki