Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – Inne języki