Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika – Inne języki