Postępowa Partia Socjalistyczna Ukrainy – Inne języki