Powiat frysztacki (II Rzeczpospolita) – Inne języki