Powiat jarosławski (II Rzeczpospolita) – Inne języki