Precedencja w Zjednoczonym Królestwie – Inne języki