Procesy strzelców przy Murze Berlińskim – Inne języki