Program Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń – Inne języki