Program stypendialny im. Lane’a Kirklanda – Inne języki