Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! – Inne języki