Przedstawiciele dyplomatyczni Polski w Bułgarii – Inne języki