Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów – Inne języki