Rachunek predykatów pierwszego rzędu – Inne języki