Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – Inne języki