Radziecka strefa okupacyjna w Niemczech – Inne języki